3 maja 2020 22:44
Bogumiła Kowalska

3. maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, obchodzimy polskie święto państwowe. Ustanowione ono zostało w 1919 roku, a po kilkudziesięciu latach przerwy po II wojnie światowej, przywrócone w 1990 roku.

30 kwietnia 2020 18:13
Bogumiła Kowalska

Władze państwa ogłosiły możliwość uruchomienia w szkołach opieki nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych od 6 maja 2020 roku.

29 kwietnia 2020 09:01
Bogumiła Kowalska

Listy przyjętych uczniów do klas pierwszych i przedszkola

24 kwietnia 2020 15:37
Bogumiła Kowalska

Zdalne nauczanie, decyzją rządu i MEN przedłużone zostało o kolejny miesiąc, czyli do 24 maja 2020 r. Podano dzisiaj także orientacyjny, planowany termin egzaminu ósmoklasisty, tzn. w dniach 16 -18 czerwca 2020 r.

17 kwietnia 2020 18:52
Bogumiła Kowalska

7 kwietnia uczniowie naszej szkoły, z inicjatywy p. Urszuli Jeziornej, skorzystali z zaproszenia Centrum Nauki Kopernik i wspólnie obserwowali niebo na żywo z wielkich teleskopów!

Przypominamy o konieczności potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia kandydata przez złożenie podpisanego oświadczenia woli ( druk do pobrania z naszej strony https://www.spgolina.edu.pl/o-szkole/dokumenty/ ), który należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub skanem zdjęcia albo oryginalnego wniosku przesłanym w terminie od 14.04.2020 r. do 23.04.2020 r. na szkolną pocztę e-mail: szkola@spgolina.edu.pl Niezłożenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja z przyjęcia dziecka do naszej placówki. Dyrektor Szkoły Ewa Kutnik

10 kwietnia 2020 10:34
Daniel Jóźwiak

Życzenia wielkanocne

9 kwietnia 2020 14:19
Daniel Jóźwiak

Komunikat MEN. Do 26 kwietnia wydłużone zdalne nauczanie.

2 kwietnia 2020 14:10
Bogumiła Kowalska

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020 r. - informacja MEN

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w Polsce wirusa SARS CoV-2 mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przedszkola i szkoły, biorąc pod uwagę przepis art. 154 ust. 6 Ustawy Prawo Oświatowe ( Dz. U. z roku 2019, poz. 1148) w porozumieniu z Burmistrzem Goliny zawiesza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.