Dyrektor szkoły:

mgr Ewa Kutnik

Wicedyrektorzy szkoły:

mgr Justyna Sieczkowska

mgr Jan Kasprzak