KONKURSY MEN W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021 

Terminy organizacji turniejów tematycznych, olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/