Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW - Aneta Borecka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Wioletta Kowalska

SEKRETARZ - Magdalena Socha-Wójcik

SKARBNIK - Marika Adamczyk