Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW - Aneta Borecka
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ - Wioletta Kowalska
SEKRETARZ - Magdalena Socha - Wójcik
SKARBNIK - Anna Górzna