SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY - Gabriela Ciesielska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO -
Julia Szubert, Weronika Urzędowska

SKARBNIK -

SEKCJA GAZETKOWA: Magdalena Mielcarek - Mirek

SEKCJA KULTURALNA I SEKCJA PORZĄDKOWA:
Agnieszka Maze,
Kalina Ciesielska,
Eliza Domiszewska,
Natalia Tomczak,
Zuzanna Walczak,
Laura Frątczak,
Aleksandra Szymańska
Oliwia Kryrowicz i Wojciech Sławski.

OPIEKUNOWIE:

- Bogumiła Kowalska
- Agnieszka Sołtysiak
- Magdalena Mielcarek - Mirek