SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY - Paulina Sławska
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO -
Wojciech Krych, Adam Rubas

OPIEKUNOWIE:

- Agnieszka Sołtysiak

- Magdalena Mielcarek - Mirek

- Ewelina Piaskowska