Cena obiadów Grudzień ( 13 dni ) 52 zł

( Po aktualizacji zmian związanych z obostrzeniami ministra zdrowia z dnia 7/12/2021r)

Osoby które dokonały wpłaty - odpisy za 3 dni w styczniu 2022r.

Nauczyciele 78 zł ( 13 dni )

Zerówka 9h 128 zł. ( 16 dni )

Klasa sportowa 9 zł.

  • Odpisy za kwarantannę:

Proszę policzyć ilość dni objętych kwarantanną i pomniejszyć w grudniu o kwotę według schematu:

Klasy 1-8 / 1 dzień nieobecności 4 zł x ilość dni

Grupa Zero 3 posiłki / 1 dzień nieobecności 8 zł x ilość dni

Klasy sportowe 1 dzień nieobecności 1 zł x ilość dni

  • Przykład dziecko na kwarantannie od 22 listopada do 3 grudnia

Kwota za grudzień 64 zł - (10 dni x 4 zł = 40 zł) tj. 64 - 40 = 24 zł

Prosimy o wpłatę do 10 grudnia.

Wpłat należy dokonać:

- na konto o nr 72 8530 0000 0700 0137 2000 0010, w tytule wpisując: KLASA, IMIĘ i NAZWISKO dziecka.

Zgoda na obiady

Zapraszamy i życzymy smacznego!