NASZE ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA DLA…

9 grudnia 2021 19:07

|

Bogumiła Kowalska

…Burmistrza Goliny

Za kilkanaście dni obchodzić będziemy święta Bożego Narodzenia. Wyjątkowy czas życzeń, spotkań z bliskimi i obdarowywania siebie nawzajem prezentami.

Z tej okazji 9 grudnia 2021 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego sekcji młodszej i starszej ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego wspólnie ze swoimi opiekunami – Bogumiłą Kowalską, Agnieszką Sołtysiak i Aleksandrą Bukowską spotkali się z Burmistrzem Goliny Mirosławem Durczyńskim, z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Golinie Wojciechem Wojdyńskim, wszystkimi radnymi Rady Miejskiej w Golinie oraz Zastępcą Burmistrza Goliny panią Anną Górzną.

Była to doskonała sposobność do złożenia w imieniu dyrekcji, dzieci i młodzieży życzeń, których dopełnieniem była symboliczna gwiazda betlejemska.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Bogumiła Kowalska