Listy uczniów przyjętych do klas I oraz dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/202

20 sierpnia 2020 15:51
Bogumiła Kowalska

Seanse filmowe pod chmurką.

18 sierpnia 2020 17:58
Bogumiła Kowalska

KOMUNIKAT! NAJBLIŻSZE WAŻNE DATY! Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września. Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia nowego roku i spotkań z wychowawcami zamieszczone zostaną na naszej szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym Facebook'u w dn. 27 sierpnia 2020r.

28 lipca 2020 22:26
Bogumiła Kowalska

Zapraszamy Was w najbliższy piątek, tj. 31 lipca 2020 roku, do szkoły, do budynku B przy ul. Kopernika, po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia wydawane będą według następującego harmonogramu!

26 czerwca 2020 00:08
Bogumiła Kowalska

Wakacje - życzenia

26 czerwca 2020 21:08
Bogumiła Kowalska

Zakończenie inne niż zwykle Z całą pewnością rok szkolny 2019/2020 zapisze się na kartach historii edukacji w znaczący sposób. Wszystko za sprawą kształcenia online, które w ostatnich miesiącach zastąpiło tradycyjny tryb nauczania. Warunki takiego obrotu sprawy podyktowała ogólnoświatowa pandemia koronawirusa. W związku z powyższym także tegoroczne uroczystości wieńczące kolejny rok nauki zostały ograniczone w każdej placówce oświatowej do niezbędnego minimum.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w państwie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywać się będzie zgodnie z niżej przedstawionymi wytycznymi i harmonogramem.

Szanowni Państwo! Zwracamy się z gorącą prośbą o poświęcenie chwili i wypełnienie załączonych ankiet, których celem  jest zebranie istotnych  dla nas informacji zwrotnych na temat największych problemów, z którymi spotykali się Państwo i Państwa dzieci w edukacji zdalnej, a także zebranie Państwa pomysłów na wdrożenie zmian w takiej formie nauczania. Pomoże ona w wyciągnięciu wniosków z tego trudnego czasu na przyszłość.

26 czerwca 2020 00:07
Bogumiła Kowalska

Dom Kultury w Golinie - konkurs fotograficzny

22 czerwca 2020 09:47
Katarzyna Szadkowska

Logowanie do wybranej szkoły średniej - instrukcja.