7 listopada 2020 18:06
Katarzyna Szadkowska
2020_11_06 happening.jpg

Biało – czerwone kartki w dłoń! Co roku uroczyście obchodzone Święto Niepodległości przypomina nam o odzyskaniu przez Polskę upragnionej wolności. Po123 latach niewoli i zmagań z uciemiężeniem ze strony zaborców – Rosji, Prus oraz Austrii, nasza Ojczyzna stała się na nowo suwerenna.

12 listopada 2019 15:55
Katarzyna Szadkowska

Ojczyzno ma… 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości sprzyjała organizacji podniosłych uroczystości patriotycznych na różnych szczeblach.

8 listopada 2019 15:44
Administrator

Dla TEJ, co NIE ZGINĘŁA. 11 Listopada to święto, które co roku uroczyście obchodzone jest w całej Polsce. Stanowi ono doskonałą okazję do manifestowania znaczenia symboli narodowych oraz krzewienia idei patriotyzmu. Dużą popularnością cieszą się organizowane właśnie wtedy: biegi, koncerty, konferencje, parady uliczne czy wystawy historyczne. W Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie od lat uroczyste obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapoczątkowuje okolicznościowy apel. I w tym roku było podobnie.