HAPPENING Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

7 listopada 2020 18:06

|

Katarzyna Szadkowska

Biało – czerwone kartki w dłoń!

Co roku uroczyście obchodzone Święto Niepodległości przypomina nam o odzyskaniu przez Polskę upragnionej wolności. Po123 latach niewoli i zmagań z uciemiężeniem ze strony zaborców – Rosji, Prus oraz Austrii, nasza Ojczyzna stała się na nowo suwerenna.

W związku z powyższym, nauczyciel Przemysław Ciesielski zaprosił uczniów z klas VI a i VIII c ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie do wzięcia udziału w okolicznościowym happeningu. Ze względu na pandemię odbył się on w reżimie sanitarnym „na chwilę przed” nauczaniem w trybie zdalnym 23 października 2020 r.

I tak, wspomnianego dnia podczas tzw. „długiej przerwy”, plac apelowy stał się miejscem niemałego - w pozytywnym tego słowa znaczeniu - zamieszania. Uczniowie pod kierunkiem Agnieszki Sołtysiak, Beaty Matczak
i pomysłodawcy akcji stworzyli napis ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Powstał ona w oparciu o kartki w barwach narodowych. Dominacja bieli
i czerwieni na dziedzińcu szkoły była widoczna już na pierwszy rzut oka.

Cieszy fakt, że zorganizowany happening spotkał się z aprobatą naszych uczniów. Ten niekonwencjonalny sposób spojrzenia na historię, przypomniał młodym ludziom wydźwięk Święta Niepodległości i znaczenie barw narodowych, których to wartość na pewno wiąże się z ideą patriotyzmu.

Przemysław Ciesielski