KONSULTACJE INDYWIDUALNE - PROCEDURY I HARMONOGRAM

29 maja 2020 11:35

|

Bogumiła Kowalska

Od najbliższego poniedziałku 01 czerwca 2020 roku umożliwiamy uczniom klas IV - VIII bezpośrednie konsultacje z nauczycielem w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. 

Obowiązywać będą stosowne procedury.

Konsultacje odbywać się będą terminach:

01. 06. 2020 r. – 10. 06. 2020 r. – wszyscy chętni uczniowie klas IV – VII (oraz zagrożeni oceną niedostateczną uczniowie klas VIII)

Spotkania umożliwią uczniom uzgodnienie z nauczycielem formy, sposobu, zakresu treści oraz terminu poprawy oceny, uzupełnienie brakujących zadań, co umożliwi ostateczne wystawienie oceny rocznej.

Prosimy zapoznać się z treścią obowiązujących procedur oraz wypełnienie, podpisanie i dostarczanie, przed każdym spotkaniem dziecka z nauczycielem, obowiązkowych załączników.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS VIII.pdf

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS IV - VII.pdf

1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA-PODSTAWY PRAWNE.docx

3. ZAŁĄCZNIKI-KONSULTACJE.docx

2. WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONSULTACJI W SZKOLE.doc