ZDALNE NAUCZANIE OD 09.11.2020 ROKU

5 listopada 2020 20:56

|

Katarzyna Szadkowska

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

  1. Od 09.11.2020 roku, decyzją Rządu RP wdrożone zostaje zdalne nauczanie w klasach I – VIII.
    W związku z powyższym, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, uwagi rodziców i nauczycieli, do dokumentu „DODATKOWE ZASADY PRACY I OCENIANIA NA CZAS ZDALNEGO LUB HYBRYDOWEGO NAUCZANIA” wprowadza się zmiany sposobu i formy pracy z uczniami w klasach I – III.
  2. Aktualny, obowiązujący od 09.11.2020 roku dokument, po wprowadzonych zmianach, zamieszczony jest w zakładce dokumenty na szkolnej stronie internetowej.
  3. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian, w trybie stacjonarnym, dzieci korzystają również z posiłków przygotowanych przez szkolną stołówkę oraz szkolnych dowozów.

Pozostałym uczniom szkoła nie zapewnia obiadów.

  1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom przedszkolnym, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pozostałym uczniom (dzieci rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19!) w godzinach wcześniej ustalonych.
  2. Umożliwia się realizację zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (po ustaleniu z rodzicem oraz wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy / nauczycielowi prowadzącemu zajęcia / dyrekcji).
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (tzn. dzieciom rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19!) umożliwia się zdalną naukę ucznia na terenie szkoły (po ustaleniu z rodzicem oraz wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy i dyrekcji).
  4. Biblioteka udostępnia księgozbiór po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru / oddania książki.
  5. Kontakt z dyrekcją szkoły oraz sekretariatem możliwy będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W aktualnej sytuacji, zagrożeniu dla zdrowia nas wszystkich, pozostaje nam życzyć sobie dużo wytrwałości, cierpliwości, zrozumienia i spokojnej współpracy.

Zdrowia przede wszystkim życząc z wyrazami szacunku

Ewa Kutnik

dyrektor szkoły

ZASADY PRACY oraz OCENIANIA NA CZAS ZDALNEGO LUB HYBRYDOWEGO NAUCZANIA po zmianach 09.11.2020.pdf