SZANOWNI PAŃSTWO !
Od poniedziałku 16. 03. 2020 r. do środy 25. 03. 2020 r. zawieszone zostają zajęcia lekcyjne w szkołach. W konsekwencji zamknięte będą szkolne budynki i obiekty. Korespondencję , wnioski o przyjęcie do przedszkola lub klasy I przesyłać prosimy pocztą tradycyjną lub mailową.
O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
Zalecamy zatem śledzenie korespondencji w e – dzienniku, komunikatów na szkolnej stronie internetowej i szkolnym Facebook’u.
Wychowawcy klas oraz nauczyciele pozostają w kontakcie on-line z Państwem i swoimi uczniami.
Służyć będą pomocą, wskazówkami, informacjami niezbędnymi do samodzielnej pracy dziecka w domu.
Prosimy naszych uczniów o wykorzystanie czasu wolnego od zajęć szkolnych na samodoskonalenie, porządkowanie wiedzy, powtarzanie i utrwalenie wiadomości, rozwijanie swoich zainteresowań.
Wszelkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, higieny i zachowania środków ostrożności prosimy traktować poważnie i odpowiedzialnie.
Życząc zdrowia, spokoju i szybkiego powrotu do szkoły

Ewa Kutnik - Dyrektor szkoły