ZAKOŃCZENIE EDUKACJI VIII A

21 czerwca 2024 18:52

|

Katarzyna Szadkowska

Podsumowania nadszedł czas...

Zakończenie edukacji klasy VIII a w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie było wyjątkowym wydarzeniem.

Ta niezapomniana uroczystość odbyła się 21 czerwca 2024 r. Wtedy to w miejscowej hali widowiskowo-sportowej zgromadzili się: wychowankowie Lindy Kalinowskiej-Plewczyńskiej, burmistrz Mirosław Durczyński, dyrekcja, nauczyciele i rodzice.

Okolicznościowa akademia rozpoczęła się częścią oficjalną, w trakcie której nastąpiły: ślubowanie, przekazanie sztandaru, podsumowanie osiągnięć uczniów oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

Tytuł Prymusa Szkoły otrzymał Jakub Koliński. Jego zaangażowanie i sumienna praca były zawsze widoczne na tle całej klasy.

Świadectwa z wyróżnieniem za wyniki w nauce z rąk dyrektor Ewy Kutnik odebrali:

- Jakub Koliński,

- Filip Michalak,

- Jan Jakubowski.

Uczniowie ci z należytą sumiennością zgłębiali wiedzę, zdobywali zadawalające oceny i należycie wywiązywali się z codziennych obowiązków.

Za godne reprezentowanie szkoły i odpowiedzialne podejście do powierzonych zadań związanych z pocztem sztandarowym oraz Samorządem Uczniowskim nagrodzeni zostali: Aleksandra Szałecka, Amelia Wojciechowska, Adam Perliński i Gracjan Szabelski.

Na uwagę zasługują także wybitne osiągnięcia klasowych sportowców. Wyróżnienia za znakomite wyniki w tej dziedzinie otrzymali:

- Adam Perliński,

- Natan Łomnicki,

- Jakub Koliński.

Ich zaangażowanie w różne dyscypliny sportowe i osiągnięte przy tej okazji sukcesy na różnych szczeblach, przynosiły niejednokrotnie chlubę naszej szkole.

W czasie akademii nie zabrakło również miejsca na okolicznościowe przemowy oraz wyrażenie pamięci i podziękowań rodzicom za: współpracę, otwartość, życzliwość, wyświadczoną pomoc na rzecz klasy oraz szkoły.

Część artystyczna wpisująca się w zwieńczenie edukacji ósmoklasistów była równie emocjonująca. Cała VIII a włączyła się w przygotowanie wspaniałego występu, który zachwycił wszystkich obecnych na uroczystości. Program artystyczny obejmował układy taneczne oraz spersonalizowane wiersze dla nauczycieli.

Przygotowana akademia była niezapomnianym wydarzeniem, które w piękny sposób podsumowało pierwszą edukacyjną podróż jedynej w roku szkolnym 2023/2024 klasy ósmej.

Wszystkim uczniom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!

Linda Kalinowska-Plewczyńska, Przemysław Ciesielski

Materiał filmowy 1, Materiał filmowy 2, Materiał filmowy 3.