Z WIZYTĄ NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

18 maja 2023 21:35

|

Katarzyna Szadkowska

W dniu 12 maja 2023 r. grupa młodzieży z klas ósmych Naszej Szkoły razem z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie z Przyjmy miała niezwykłą przyjemność uczestniczyć w Drzwiach Otwartych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczniowie spotkali się z Dyrektorem Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Józefem Modelskim oraz z Prodziekanem WEiTI dr. inż. Krzysztofem Madziarem, którzy przedstawili uczniom podstawowe informacje o Politechnice Warszawskiej.

Uczniowie dowiedzieli się, że WEiTI to jeden z największych wydziałów na Politechnice Warszawskiej. Studiuje na nim ok. 3800 studentów na trzech poziomach studiów: dziennych w formie zajęć dziennych, wieczorowych i zaocznych, także przez Internet. Wykłada tam 300 wykładowców. Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza koncentruje się na następujących dziedzinach:

  • Akustyka
  • Automatyka i robotyka
  • Elektronika
  • Informatyka
  • Inżynieria biomedyczna
  • Mikroelektronika i optoelektronika
  • Systemy pomiarowe
  • Techniki multimedialne
  • Telekomunikacja

Podczas wizyty uczniowie wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych inżynierii biomedycznej, studiu nagrań dźwiękowych, laboratorium anten inteligentnych oraz laboratorium lokalizacji radiowej. Mogli je zwiedzać oraz aktywnie uczestniczyć w niektórych doświadczeniach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się laboratorium biomedyczne, w którym uczniowie pod okiem opiekunów wykonali badania tomografem komputerowym i ultrasonografem. Poznali zasadę działania scyntygrafu, czyli obrazowej metody diagnostycznej medycyny nuklearnej. Natomiast za pomocą pulsokrymetru badali saturację, czyli wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej oraz częstotliwość tętna.

W studio nagrań młodzież poznała kolejne etapy nagrywania piosenek. Natomiast w laboratorium lokalizacji radiowej wykorzystując fale radiowe uczniowie mieli możliwość nawiązania na odległość kontaktu z inną osobą. Po części praktycznej młodzież uczestniczyła w dwóch wykładach. Podczas wykładu pt. „Jak działa telefonia komórkowa” – prowadzonym przez dr inż. Jacka Cichockiego uczniowie poznali zasadę działania telefonii komórkowej oraz dowiedzieli się jak ewaluowała ona na przestrzeni wielu lat. Następnie przyszła pora na wykład „Laser – potęga światła” – prowadzonym przez prof. dr. hab. Ryszarda Piramidowicza, który wzbudził najwięcej emocji. Słuchacze wykładu poznali historię laserów i ich szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Pokaz laserów przybliżył uczniom ich właściwości i dostarczył niezapomnianych wrażeń. W planie zwiedzania nie mogło zabraknąć również pięknego Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej – być może przyszłej uczelni naszych uczniów. Uczniowie skosztowali smaczny obiad, którego sponsorem była Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Podczas wycieczki opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Pani Joanna Ciesielska, Pani Linda Kalinowska – Plewczyńska oraz Pani Aneta Nowak. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wycieczki była Pani Ewa Wróbel, która jest opiekunem Klubu Doradztwa Zawodowego.

Ewa Wróbel