Z OKAZJI ZBLIŻAJACYCH SIĘ WALENTYNEK

9 lutego 2024 07:26

|

Katarzyna Szadkowska

Miłość to najpiękniejszy z darów...

Walentynki obchodzimy w Polsce od kilkunastu lat, okazując sobie w tym dniu miłość, przyjaźń i sympatię.

8 lutego 2024 r. Bibliotekę Publiczną w Golinie odwiedzili uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego wraz z polonistą Przemysławem Ciesielskim. Wzięli oni udział w zajęciach, których motywem przewodnim była miłość w literaturze i muzyce. Bibliotekarka Karolina Kasprzak oraz wspomniany nauczyciel przygotowali wiele atrakcji.

Na początek uczniowie wysłuchali muzycznej interpretacji „Hymnu o miłości” św. Pawła. Potem zostali poproszeni o odnalezienie pewnego symbolu schowanego w sali. Kierowali się wskazówkami otrzymywanymi od prowadzących. Zabawa ciepło-zimno była zapewne ciekawym urozmaiceniem lekcji bibliotecznej. Po odszukaniu papierowych serc, siódmoklasiści od razu wskazali, że elementem łączącym utwór muzyczny i ów symbol jest pojęcie miłości. Bez kłopotu także wymienili jej rodzaje oraz odczucia, które się z nią kojarzą.

Następnie zostali poproszeni o analizę utworu Haliny Poświatowskiej „Bez ciebie”. Interpretację poprzedziło przeczytanie tekstu przez ucznia Adama Rubasa i bibliotekarkę Katarzynę Kolską. Później sprawnie pracując w kilkoosobowych grupach, bez większych problemów określili rodzaj wiersza, podmiot liryczny oraz jego odbiorcę. Wskazali także rodzaje i przykłady środków stylistycznych zastosowanych przez poetkę.

Podczas trzeciej części zajęć siódmoklasiści pracowali w grupach, w ramach których z zapałem tworzyli wiersze o miłości, zapisując je na czerwonych sercach. Każdy z powstałych utworów był jedyny i niepowtarzalny.

Lekcja biblioteczna miała na celu nade wszystko uwrażliwienie młodych ludzi na piękno poetyckiego słowa oraz rozwijanie ich umiejętności językowych i grafomotorycznych.

Karolina Kasprzak (BP Golina)