WYJAZD DO KAWNIC

21 kwietnia 2024 10:44

|

Katarzyna Szadkowska

Warsztaty ekologiczne dla klas V

19 kwietnia 2024 r. uczniowie klas piątych uczestniczyli w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez panią Aleksandrę Bryś w ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.

Zajęcia te miały na celu kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i ukierunkowane były na naukę o odnawialnych źródłach energii.

Spotkanie rozpoczęło się teoretycznym wprowadzeniem do tematu. Podczas prezentacji uczniowie dowiedzieli się, jakie rozróżniamy odnawialne źródła energii, jakie są plusy i minusy ich wykorzystania.

W części praktycznej uczniowie podzieleni na kilkuosobowe zespoły, przeprowadzili eksperymenty, w trakcie których przetestowali miniturbinę wiatrową. Sprawdzili również wydajność minipaneli słonecznych. Spróbowali za ich pomocą, uruchomić śmigło wiatraka. Ponadto wprawili w ruch auto z napędem wodorowym.

Organizatorkami warsztatów ekologicznych były panie Urszula Jeziorna i Agnieszka Sołtysiak.

Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach dziękujemy za zaproszenie na powyższe zajęcia.

Urszula Jeziorna