WYDARZYŁO SIĘ 19 KWIETNIA 1943 R.

19 kwietnia 2024 19:27

|

Katarzyna Szadkowska

Nasza pamięć o ofiarach getta

W czasie trwania II wojny światowej Niemcy tworzyli getta, czyli zamknięte dzielnice, w których pod przymusem mieszkali Żydzi. Największe z nich znajdowało się w Warszawie. To właśnie tam miało miejsce powstanie, które rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r.

Aby upamiętnić to ważne wydarzenie, Muzeum POLIN organizuje co roku akcję Żonkile.

Dlaczego ten wymieniony wyżej, delikatny kwiatek jest symbolem powstania w getcie warszawskim?

Wszystko to za sprawą historii Marka Edelmana – jednego z przywódców tego zrywu przeciwko okupantowi. To właśnie on starał się po wojnie zachować pamięć o wydarzeniach i ludziach tamtego czasu. W związku z tym, co roku 19 kwietnia składał pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego bukiet żółtych kwiatów.

O wspomnianych wydarzeniach pamiętała także społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Dzięki inicjatywie nauczyciela języka niemieckiego Magdaleny Mielcarek-Mirek, nasi uczniowie mogli zapoznać się z historią powstania. Informacje na ten temat zostały zebrane i przedstawione na okolicznościowej gazetce. Ponadto mieli możliwość wykonania z papieru charakterystycznych żonkili. Dodatkowo te symboliczne kwiatki zostały wręczone dyrekcji i nauczycielom przez dziewczęta z klasy VI a.

Magdalena Mielcarek-Mirek, Przemysław Ciesielski