… nowy Samorząd Uczniowski sekcji kl. IV-VIII

Od kilku już lat w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie prężnie funkcjonuje Samorząd Uczniowski sekcji kl. IV-VIII. Włącza się on czynnie w kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich. Dba o organizację okolicznościowych wydarzeń integrujących młodych ludzi.

27 września 2021 r. odbyły się kolejne wybory do struktur wspomnianego wyżej zrzeszenia dzieci i młodzieży. O ich sprawny przebieg zadbały Bogumiła Kowalska, Magdalena Mielcarek-Mirek i Agnieszka Sołtysiak. Ze względu na pandemię, wzorem ubiegłego roku społeczność placówki oddawała głosy na swoich kandydatów w obrębie sal lekcyjnych i oddziałów klasowych.

Po demokratycznie przeprowadzonych wyborach i policzeniu ważnych głosów, komisja skrutacyjna orzekła, że w roku szkolnym 2021/2022 Samorząd Uczniowski sekcji starszej tworzyć będą:

Gabriela Ciesielska (przewodnicząca), Julia Szubert, Weronika Urzędowska (zastępcy przewodniczącej) oraz doradcy - Agnieszka Maze, Kalina Ciesielska, Eliza Domiszewska, Natalia Tomczak, Zuzanna Walczak, Laura Frątczak, Aleksandra Szymańska, Oliwia Kryrowicz i Wojciech Sławski.

Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu sekcji starszej gratulujemy zaufania rówieśników i życzymy owocnej pracy na rzecz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Przemysław Ciesielski