WYBRALI NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

3 października 2023 07:35

|

Katarzyna Szadkowska

Wszystko dla szkoły

Samorząd Uczniowski sekcji młodszej (kl. I-III) i starszej (kl. IV-VIII) sukcesywnie włącza się w kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Dodatkowo systematycznie dba o organizację okolicznościowych wydarzeń integrujących młodych ludzi.

2 października 2023 r. odbyły się kolejne wybory do struktur wspomnianego wyżej zrzeszenia dzieci i młodzieży. O ich sprawny przebieg zadbali opiekunowie. Wzorem ubiegłych lat społeczność placówki oddawała głosy na swoich kandydatów w obrębie auli szkolnej i oddziałów klasowych.

Po demokratycznie przeprowadzonych wyborach i policzeniu ważnych głosów, komisja skrutacyjna orzekła, że w roku szkolnym 2023/2024 Samorząd Uczniowski ukonstytuował się w następującym składzie:

  • sekcja młodsza

przewodnicząca - Nadia Lazarek, zastępca przewodniczącej Liliana Żabierek, doradca - Gabriela Wadelska, wspierający działania organizacji - Hanna Kozłowska, Kinga Szczepankiewicz, Lena Kuklik, Zofia Jaroszewska, Marcelina Łukomska, Eliza Borucka, Piotr Górecki, Alicja Szabelska, Natalia Kazimierowska, Jan Bukowski,

  • sekcja starsza

przewodnicząca - Paulina Sławska, zastępca przewodniczącej Wojciech Krych, doradca - Adam Rubas, wspierający działania organizacji - Wojciech Sławski, Aleksandra Szałecka, Eryk Pawłowski, Gracjan Szabelski, Barbara Łyskawa, Anita Lubańska, Izabela Siwczyńska, Alan Łęt oraz Amelia Wojciechowska.

Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu gratulujemy zaufania rówieśników i życzymy owocnej pracy na rzecz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Przemysław Ciesielski