WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2022

30 września 2022 15:52

|

Katarzyna Szadkowska

W służbie szkole

Samorząd Uczniowski sekcji kl. IV-VIII sukcesywnie włącza się w kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Dodatkowo systematycznie dba o organizację okolicznościowych wydarzeń integrujących młodych ludzi.

29 września 2022 r. odbyły się kolejne wybory do struktur wspomnianego wyżej zrzeszenia dzieci i młodzieży. O ich sprawny przebieg zadbały Magdalena Mielcarek-Mirek, Agnieszka Sołtysiak i Ewelina Piaskowska. Wzorem ubiegłych lat społeczność placówki oddawała głosy na swoich kandydatów w obrębie auli szkolnej i oddziałów klasowych.

Po demokratycznie przeprowadzonych wyborach i policzeniu ważnych głosów, komisja skrutacyjna orzekła, że w roku szkolnym 2022/2023 Samorząd Uczniowski sekcji starszej tworzyć będą: Kamil Nowak (przewodniczący), Wiktor Nowaczyk (zastępca przewodniczącego) oraz doradcy – Natalia Tomczak, Agata Przybyla, Oliwia Bełza, Klaudia Jańczak, Marika Macyszyn, Wojciech Krych.

Dodatkowo działania organizacji wspierać będą: Weronika Perlińska, Natalia Kończyńska, Joanna Gralińska, Agata Suta, Oliwier Borucki, Dominika Piaskowska, Oliwia Wójcik, Wojciech Sławski, Zuzanna Walczak i Agnieszka Maze.

Gratulujemy zaufania rówieśników i życzymy owocnej pracy na rzecz Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Przemysław Ciesielski