WSPARCIE UCZNIÓW KLAS VIII I ICH RODZICÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

2 marca 2022 15:20

|

Katarzyna Szadkowska

Uprzejmie informuję, iż na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu opublikowane zostały terminy postępowania rekrutacyjnego, baza danych o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2022/2023, czyli tzw. Informator rekrutacyjny oraz Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Kazimierz Gaweł

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Informator

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Rekrutacja