WSPÓŁPRACA MIĘDZYSZKOLNA

18 maja 2022 20:12

|

Katarzyna Szadkowska

Z korzyścią dla naszych uczniów

Każdy sposób na wszechstronny rozwój ucznia jest godny zauważenia i pochwały. W związku z powyższym placówki oświatowe różnego typu, kierując się wspomnianą zasadą, wymieniają się doświadczeniami. Są to chociażby dobre praktyki w ramach projektów czy ciekawie przygotowane warsztaty praktyczne związane z różnymi dziedzinami nauki.

8 kwietnia 2022 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie Ewa Kutnik podpisała porozumienie o współpracy z przedstawicielem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Adrianą Tabaczyńską.

W ramach obopólnie przyjętych ustaleń wpisujących się w założenia projektu innowacji pedagogicznej „Warsztaty EDU – ekonomia dla każdego”, organizowane będą cykliczne spotkania i wykłady z wykorzystaniem różnych metod i technik nauczania. Ponadto uczniowie naszej szkoły zapoznani zostaną z kierunkami kształcenia ZSCKU oraz możliwością poszerzania własnych zainteresowań i przygotowania do uczestnictwa w życiu społecznym.

Pierwszy cykl warsztatów praktycznych z przeznaczeniem dla klas ósmych odbył się 16 maja. Ich tematyka była bardzo ciekawa, bo oscylowała wokół następujących tematów:

  • „Specjalista od forsy” – dotyczy głównie historii pieniądza oraz zabezpieczeń pieniędzy (warsztaty ekonomiczne),
  • „Popyt, podaż równowaga rynkowa” – zasady działania mechanizmów rynkowych (warsztaty ekonomiczne),
  • „Specjalista od magazynów” – od produkcji do konsumpcji (warsztaty logistyczne) budowanie magazynów z lego.

Kolejne pasjonujące warsztaty już wkrótce.

Przemysław Ciesielski