WRAŻLIWOŚĆ I EMPATIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

1 grudnia 2020 21:43

|

Bogumiła Kowalska

Projekt: „Bierzmy sprawy w swoje ręce”

Niepełnosprawność jest jednym z aspektów funkcjonowania między ludźmi, który „nie definiuje” danej osoby. Co więcej, zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia jednolitych standardów dostępności wszystkich tych, tak doświadczonych przez los na różnych poziomach życia w społeczeństwie.

Stąd projekt edukacyjny: „Bierzmy sprawy w swoje ręce” koordynowany w Szkole Podstawowej
im. Juliusza Słowackiego w Golinie przez Agnieszkę Sołtysiak. Biorą w nim udział uczniowie z integracyjnej klasy VII c.

Jego pierwsza odsłona odbyła się 30 listopada 2020 r. w ramach lekcji wychowawczej online i dotyczyła aktywności społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W trakcie zajęć za pośrednictwem tematycznych filmów i fotografii przybliżono sylwetki osób, które doświadczone przez życie, nie są pozbawione spełniania swoich marzeń, osiągania sukcesów i realizowania określonych planów na przyszłość.

O kolejnych inicjatywach w ramach wspomnianego wyżej projektu poinformujemy wkrótce.

Agnieszka Sołtysiak

Galeria: