Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”

26 listopada 2021 18:12

|

Katarzyna Szadkowska

logo na plakat.png

logo (2)-1.jpg

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”.

W wodzie czuję się jak ryba, bo umiejętności nabywam – Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku.

Projekt „Na warciańskim szlaku bezpieczny w kajaku”- realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO” na lata 2021-2030- ma na celu krzewienie sportu i upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemność płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji w rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej.

Inicjatywa jest skierowana do stu dwudziestu mieszkańców naszej gminy, w tym sześćdziesięcioro dzieci.

Wspomniany projekt będzie realizowany w latach 2021-2022 i składa się z kilku działań: z kursu pływania, ze szkolenia pomocy przedmedycznej, ze szkolenia prawidłowego zachowania się w kajaku, z wycieczki „Pawełkiem” po jeziorach oraz z dużego rodzinnego spływu kajakowego.

W roku 2021 i na początku 2022 zaplanowaliśmy realizację zadania pn. „W wodzie czuję się jak ryba, bo umiejętności nabywam”- sześćdziesięciu uczniów ze szkół z gminy Golina w wieku od 7 do 15 lat będzie uczęszczać na basen na kurs pływania prowadzony przez ratowników WOPR-u z Konina. Uczestnicy zostali podzieleni na dziesięcioosobowe grupy. Kryterium podziału stanowił poziom umiejętności pływackich.

Od 23 października do 18 grudnia 2021 na zajęcia będzie uczęszczać czterdziestu uczestników projektu. Dla tych czterech grup- początkujących i średnozawansowanych przewidziano piętnastogodzinny program zajęć składający się z trzech bloków (oswajanie z wodą, nauka pływania i doskonalenie).

Młodzież i dzieci dzielnie ćwiczą co sobotę i widać już efekty.

Bardzo dziękujemy nauczycielom: panom Piotrowi Jabłońskiemu i Przemysławowi Ciesielskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, panu Michałowi Witkowskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konponickiej w Radolinie, paniom Ewie Koper i Karolinie Walczak ze Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach oraz pani Agnieszce Borowskiej i panu Marcinowi Ziemniczakowi ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Przyjmie za pomoc w rekrutacji oraz realizacji projektu,

Karolina Kasprzak