WIELKANOCNE JAJO - KONKURS

17 marca 2022 19:05

|

Katarzyna Szadkowska

REGULAMIN KONKURSU„WIELKANOCNE JAJO”

  1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Golinie.

  1. Cel:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji wykonywania jaj wielkanocnych, poszukiwanie nowych technik ich zdobienia, zagospodarowanie czasu wolne, zapobieganiu rozwoju nałogów wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

  1. Uczestnicy:

a) W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni niezależnie od miejsca zamieszkania.

Uczestnik (lub jego opiekun prawny), przystępując do konkursu, wyraża zgodę na publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku przez Dom Kultury w Golinie wyłącznie w celu udziału w konkursie i promowania imprezy (rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

b) Wiek uczestników – bez ograniczeń.

c) Prace zostaną ocenione w kategoriach wiekowych:

dzieci przedszkolne,

dzieci ze szkół podstawowych klas 1-6,

młodzież w wieku 14-18 lat,

dorośli +18.

  1. Prace konkursowe:

a) W konkursie biorą udział w y ł ą c z n i e jajka przestrzenne min. 70 cm wysokości.

b) Technika zdobienia dowolna, jedynie z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Jajka nie spełniające wymogów nie będą podlegać ocenie.

c) Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac, PRACE INDYWIDULANE LUB DO 2 OSÓB.

d) Prace nie podlegają zwrotowi.

e) Ocenie podlegać będzie staranność i pomysłowość wykonania.

f) Miejsce i termin składania prac: osobiście do 6.04.2022 r., w biurze DK w godzinach pracy: od 8:00-16:00

g) Prace należy opisać dołączając do nich kartę zgłoszenia. Prace nieopisane nie podlegają ocenie.

h) Uczestnik (lub jego opiekun prawny) wyraża zgodę na wykorzystanie jego prac oraz zdjęć jego prac do celów promocyjnych konkursu przez Dom Kultury.

i) Najlepsze prace konkursowe zostaną wystawione na rynku w Golinie.

j) Wystawa prac konkursowych, wyniki i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Kiermaszu Wielkanocnego w dn. 10.04.2022 po godz. 15:00.

  1. Nagrody:

a) Prace konkursowe oceni komisja powołana przez dyrektora DK.

b) Organizator przewiduje dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą dodatkową jest prezentacja wybranych prac na wystawie.

c) Wystawa prac konkursowych będzie prezentowana na rynku w Golinie.

d) Wyniki zostaną opublikowane na FB DK Golina oraz dkgolina.pl

e) Nagrody nieodebrane do dnia 15-04-2022 r. przepadają na rzecz Organizatora

Karta zgłoszenia