WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

1 grudnia 2022 15:48

|

Katarzyna Szadkowska

Czy lubię siebie?

Aby inni czuli się dobrze w naszym towarzystwie, lubili nas - najpierw my sami powinniśmy polubić siebie i czuć się dobrze sami ze sobą.

W związku z powyższym 30 listopada 2022 r. pedagog Joanna Ciesielska zorganizowała w auli Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie tematyczne warsztaty z przeznaczeniem dla klasy VIII d. Przyświecał im tytuł: „Lubię siebie - budowanie poczucia własnej wartości u uczniów jako czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi”.

Wówczas psycholog Klaudia Krawczyk i pedagog Aleksandra Wierzbińska z Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie z Filią w Koninie przeprowadziły ww. zajęcia. Miały one na celu kształtowanie w ósmoklasistach umiejętności okazywania sympatii innym ludziom oraz dostrzegania pozytywnych cech, zdolności czy też talentów.

Joanna Ciesielska