WAŻNY KOMUNIKAT

3 września 2020 12:56

|

Bogumiła Kowalska

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania przepisu określonego Rozporządzeniem RM z dn. 07.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii -
Dz. U. poz. 1356, 1393, 1425, 1484 oraz ost.zm.poz.1505, informujemy, że od 04.09.2020 r. na podstawie & 24 powyższego rozporządzenia na terenie budynków szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych należy obowiązkowo zakrywać usta i nos.
Wyjątek stanowić może konieczność spożycia posiłku (śniadanie, obiad). 

Obowiązku powyższego nie stosuje się w przypadku uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Prosimy Rodziców o współpracę w zakresie uświadamiania dzieciom powagi sytuacji i konieczności stosowania się do zaleceń, obowiązujących zasad, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, przypominania o obowiązku zabierania i noszenia maseczki.

Przypominamy ponadto , że dzieci korzystające ze szkolnych autobusów mają obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas podróży do i ze szkoły.

Życząc nam wszystkim zdrowia i cierpliwości dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.