WAŻNE TELEFONY I ADRESY!

12 listopada 2020 16:49

|

Katarzyna Szadkowska

Ważne telefony i adresy, pod którymi rodzice i dzieci mogą otrzymać informacje i wsparcie.

FORUM PRZECIW DEPRESJI

tel. 22 594-91-00

https//forumprzeciwdepresji.pl/gdzie-szukac-pomocy

środa , czwartek 17-19.00. Na stronie znajduje się obszerna lista ważnych telefonów antydepresyjnych, wyszukiwarka punktów pomocy lekarskiej, teksty poświęcone zaburzeniom psychicznym

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel.116-111

www.116111.pl

codziennie w godzinach 12-2.00

pomoc w trudnych sytuacjach

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI  W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

tel.800-100-100

Bezpłatna, anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom dotkniętym przez agresję i przemoc w szkole, cyberprzemoc, wykorzystanie seksualne,  kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresję.

TELEFONICZNA PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH BEHAWIORALNIE I ICH RODZIN

tel.801-889-880

codziennie 17-22.00

INFOLINIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

tel.800-060-800

całodobowa infolinia, która udziela informacji na temat skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA - INFORMACJE, PORADY, WSPARCIE

tel.800-199-990

codziennie 16-21.00

POLICYJNY TELEFON DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

tel.800-120-226

POMARAŃCZOWA LINIA-PORADY DLA RODZICÓW W SPRAWIE UZALEŻNIEŃ DZIECI

tel.801-140-068

poniedziałek-piątek 14-20.00

www.pomaranczowalinia.pl

ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA

tel.22 654-35-37

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

tel.22 616-02-68. 

www.fdds.pl

W placówkach FDDS pomocy udzielają wykwalifikowani specjaliści: psychiatrzy dziecięcy, psychologowie, pedagodzy, prawnicy towarzyszący dzieciom i ich rodzinom w procedurach prawnych i sądowych, pracownicy socjalni, pediatrzy

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA DO ROZMÓW O SEKSIE

Piątkowe Pogotowie Pontonowe

tel.22 635-93-92

piątki 16-20.00

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE

tel.800-100-100

poniedziałek-piątek 12-15.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 22 837-55-59

poniedziałek-piątek 8-20.00

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

tel.22 855-44-32

pomoc psychiatryczno-pedagogiczna

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

tel.800-12-12-12

http//brpd.gov.pl/telefon-zaufania

psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia dzwoniącym dzieciom, osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA

tel.800-120-002

7 dni w tygodniu 12-18.00

FUNDACJA DRZEWO ŻYCIA

tel.792-700-525, 887-679-744

drzewozycia.com.pl

pomoc osobom dotkniętym problemem zaburzeń odżywiania.

Zestawienie przygotowała: Katarzyna Marzol - pedagog szkolny