W ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

10 grudnia 2019 15:32

|

Katarzyna Szadkowska

O internowaniu i uwięzieniu za wolność

13. grudnia minie kolejna, 38. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Z tego powodu w poniedziałek 9 grudnia 2019 r. młodzież z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie spotkała się z lokalnym świadkiem i bezpośrednim uczestnikiem tamtych dni.

Pan Roman Kotwa ze Słupcy był działaczem opozycji w latach 1980 - 1989. Stan wojenny oznaczał dla niego internowanie i uwięzienie za walkę z ówczesną władzą o wolność i demokrację. Kilka miesięcy spędził tez w zakładzie karnym w Mielęcinie koło Włocławka. W trakcie spotkania z naszymi uczniami wspominał, często z zadumą i wzruszeniem, trudny dla niego, jego rodziny, przyjaciół i współtowarzyszy politycznych czas. Ponadto uczestnicy spotkania, które odbyło się z inicjatywy nauczyciela historii Jolanty Krawczyk, mogli obejrzeć przywiezione przez gościa pamiątki z tamtych wydarzeń.

Serdecznie dziękujemy Panu Romanowi Kotwie za niezwyczajną i niezwykle pouczającą lekcję najnowszej historii Polski!

Źródło: www.facebook.com/szkolapodstawowawgolinie