W ROCZNICĘ POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

11 kwietnia 2022 19:25

|

Katarzyna Szadkowska

Żółty żonkil – symbol naszej pamięci

W kolejnych latach trwania II wojny światowej Niemcy tworzyli getta, czyli zamknięte dzielnice, w których zmuszeni byli mieszkać Żydzi. Największe z nich znajdowało się w Warszawie. To właśnie tam miało miejsce powstanie, które rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r.

Aby upamiętnić to niezapomniane wydarzenie, co roku Muzeum POLIN organizuje „Akcję Żonkile”, w ramach której powstało m. in. opowiadanie „Prawdziwi przyjaciele”.

Dodać należy, iż wyjątkowym symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim jest wspomniany wyżej, delikatny kwiatek. Łączy się on z historią Marka Edelmana – jednego z przywódców wymienionego zrywu przeciwko okupantowi. To właśnie on starał się po wojnie zachować pamięć o wydarzeniach i ludziach tamtego czasu. W związku z tym, co roku
19 kwietnia składał pod pomnikiem Bohaterów Getta Warszawskiego bukiet żółtych kwiatów.

Także i społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pamiętała o wspomnianych wydarzeniach.

W poniedziałek na lekcjach wychowawczych, z inicjatywy Magdaleny Mielcarek – Mirek i Bogumiły Kowalskiej, uczniowie zapoznali się z historią powstania. Po wysłuchaniu opowiadań, uzupełnieniu kart pracy, każdy miał możliwość wykonania z papieru żonkila, którym mógł wyrazić swój szacunek wobec zamordowanych Żydów.

Magdalena Mielcarek - Mirek