W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO

17 października 2022 16:22

|

Katarzyna Szadkowska

Z wizytą w ZGKiM w Golinie

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego, 13 października 2022 r., uczniowie z klasy 7a i 8a ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego wraz z opiekunami Ewą Wróbel, Katarzyną Stachurską oraz Lindą Kalinowską-Plewczyńską odwiedzili Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie.

Tamtejszy prezes Maksymilian Wojdyński przedstawił uczniom specyfikę obowiązków w tym zakładzie, sprzęt, narzędzia i zaopatrzenie biurowe. Omówił uprawnienia osób tam pracujących.

Ponadto ważnym elementem wizyty było uświadomienie uczestnikom spotkania potrzeby właściwej segregacji śmieci oraz konieczności ograniczenia produkcji odpadów.

Dodatkowo uczniowie uzmysłowili sobie, jak ważną rolę pełni ów zakład pracy w środowisku lokalnym.

W poczuciu odpowiedzialności za stan natury młodzież wróciła do szkoły.

Ewa Wróbel,

Linda Kalinowska-Plewczyńska