W RAMACH 12. PRZEGLĄDU

13 marca 2024 10:43

|

Administrator

Spotkanie fascynatów tańca

„Gminny Przegląd Tańca” gromadzi w auli Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie fascynatów różnych form choreograficznych. Nie mogło być inaczej 11 marca 2024 r., kiedy to miała miejsce 12. odsłona tegoż spotkania.

Wówczas swoje umiejętności pokazali młodzi reprezentanci: Szkoły Podstawowej im. Marii Curie – Skłodowskiej w Przyjmie, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie, Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie oraz milusińscy z Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom taneczny. Bez wyjątku ich występy wywarły ogromne wrażenie na publiczności i zaproszonych gościach. Wśród nich byli: burmistrz Goliny Mirosław Durczyński, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Wojdyński, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska, zastępca burmistrza/Sekretarz Gminy Anna Paszek, skarbnik Rady Rodziców Marika Koszal-Adamczyk, dyrekcje placówek oświatowych z terenu gminy, opiekunowie dzieci oraz rodzice.

W podzięce za występy wszystkie grupy otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz upominki.

Zgodnie z zamysłem organizatorek 12. przeglądu: Agnieszki Dobrowolskiej, Joanny Lewandowskiej, Małgorzaty Iwińskiej, Justyny Dzieran współpracujących z Justyną Szczot, Kornelią Topor-Pustelnik i zespołem wokalnym „Melodia”, tego typu impreza miała służyć rozwijaniu zdolności tanecznych oraz promowaniu indywidualnych umiejętności w środowisku lokalnym. Zamierzone cele zostały osiągnięte, a znakomite humory przy dobrej zabawie udzieliły się wszystkim – zarówno uczestnikom jak i publiczności.

Przemysław Ciesielski
fot. Justyna Dzieran

***

Organizatorki „Gminnego Przeglądu Tańca” oraz dyrekcja szkoły serdecznie dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za finansowe wsparcie.