„Włącz Wolontariat!”

9 stycznia 2023 12:08

|

Katarzyna Szadkowska

W ramach wirtualnego festiwalu

W grudniu 2022 r. uczniowie z klasy VII a ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie wzięli udział w Wirtualnym Festiwalu „Włącz Wolontariat!”.

W ramach tegoż przedsięwzięcia zespoły młodzieżowe otrzymały pięć zadań do wykonania. Ich tematy były związane z szeroko pojętym wolontariatem.

Pierwsze z zadań zakwalifikowane drużyny musiały wykonać jeszcze przed festiwalem (zapoznanie się z padletem, odnalezienie kolumny z nazwą swojej drużyny, przedstawienie się). Pozostałe polecenia opublikowane zostały w dniu festiwalu o pełnych godzinach: 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00.

Wszystkie trzy grupy z naszej szkoły biorące udział w tym wydarzeniu pod kierunkiem nauczycieli języka niemieckiego Magdaleny Mielcarek-Mirek (koordynator działań) i Lindy Kalinowskiej-Plewczyńskiej (współpraca), wykonały swoje zadania i ukończyły grę. W ramach nagrody każda z nich otrzymała bon upominkowy w wysokości 50 zł.

Gratulujemy wszystkim uczniom zaangażowania oraz wartościowego wyróżnienia.

Na zakończenie dodać należy, iż wspomniane wyżej wydarzenie przeprowadzone zostało drogą online. Odbyło się ono w oparciu o Program „Włącz Szkołę”, który został sfinansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Funduszu Krajowego dotowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Magdalena Mielcarek-Mirek