UROCZYSTOŚCI KATYŃSKIE W GOLINIE

7 kwietnia 2022 20:22

|

Katarzyna Szadkowska

Golina pamięta!

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej

oraz dla uczczenia pamięci wszystkich

wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji

naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku,

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia

Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

(uchwała Sejmu RP z dn. 14.11.2007 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Katyńskich)

To już kolejny raz, kiedy mieszkańcy Goliny i okolic mogli czcić pamięć zamordowanych w Katyniu, dzięki zaangażowaniu lokalnych włodarzy oraz społeczności Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Bolesne wydarzenia z roku 1940 na trwałe wpisały się w świadomość narodową Polaków. Naszym obowiązkiem jest przypominanie kolejnym pokoleniom o tej karcie w historii.

Przypomnijmy… W roku szkolnym 2009/2010 nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Golinie pierwszy raz zrealizowali projekt Katyń… ocalić od zapomnienia. Od tej pory systematycznie kultywowano pamięć o poległych w Katyniu.

W tym roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, uroczystość ku pamięci zbrodni katyńskiej zorganizowana została 7 kwietnia. Gospodarzami uroczystości był Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie Ewa Kutnik.

Obchody rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez księdza Andrzeja Urbańskiego - proboszcza parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej. W liturgii udział wzięła społeczność szkolna, lokalna, zaproszeni goście z gminy i powiatu, przedstawiciele władz samorządowych, sztandary oraz orkiestra. Gościliśmy Dyrektora Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pana Arkadiusza Chmielewskiego, Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Żanettę Matlewską, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie Pana Wojciecha Wojdyńskiego wraz z radnymi, zastępcę Burmistrza Goliny Panią Annę Górzną, dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych i przedsiębiorstw z terenu gminy Golina, przedstawicieli kombatantów wojennych, emerytów i rencistów oraz służb mundurowych.

Podczas Eucharystii poświęcono urnę z ziemią z lasów katyńskich.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu szkolnym. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, odśpiewaniu hymnu kolejnym doniosłym akcentem było złożenie urny z ziemią przywiezioną z Katynia przez profesora UAM dr. hab. Piotra Gołdyna. Obecni goście złożyli również kwiaty i zapalili znicze. To wydarzenie zaplanowano na 2020 rok, w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, ale z powodu pandemii zostało przełożone.

W dalszej części goście udali się do auli szkolnej, w której mogli podziwiać spektakl słowno-muzyczny, który wywołał gorące emocje i pozwolił lepiej zrozumieć tamten czas i uczucia tamtych ludzi.

Cała uroczystość złożyła się na niezapomniane wrażenia, co podkreślili w przemówieniach Dyrektor Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pan Arkadiusz Chmielewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie Pan Wojciech Wojdyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyjmie Pani Dorota Plutecka-Jankowska oraz współgospodarz Pani Ewa Kutnik. Goście mogli też podziwiać zdolności plastyczne i literackie uczniów, czego owocem była wystawa prac poświęconych Zbrodni Katyńskiej. Były to plakaty i wiersze naszych uczniów.

Na kartach okolicznościowej Księgi Pamiątkowej wielu obecnych gości zapisało wzruszające słowa uznania dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, która przygotowała dzisiejszą uroczystość. Goście otrzymali pamiątkowe foldery.

Dziękujemy wszystkim za udział w tej „żywej lekcji historii”, „lekcji patriotyzmu”, która pozwala budować tożsamość narodową. Jak podkreślił w swoim przemówieniu Pan dyrektor Arkadiusz Chmielewski - „choć wybaczyć trudno, to powinniśmy, ale zapomnieć nigdy nie wolno…”

Dyrekcja Szkoły składa podziękowania gościom za obecność, a uczniom i pracownikom szkoły, których nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, za szczególne zaangażowanie.