UPAMIĘTNILI POLSKICH MATEMATYKÓW

18 grudnia 2019 08:48

|

Katarzyna Szadkowska

Stworzyli tematyczne lapbooki

W uchwale Senatu RP wydanej 20 grudnia 2018 r. czytamy: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanawia rok 2019 Rokiem Matematyki.

Dodano także: Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019 Rokiem Matematyki jest uhonorowaniem polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenieniem znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw. Mamy nadzieję, że Rok Matematyki zaowocuje jeszcze większym uznaniem polskiego społeczeństwa dla roli nauki, w szczególności matematyki, w rozwoju cywilizacji i gospodarki. Wzrost zainteresowania matematyką i studiowaniem tej dziedziny oraz rozwijanie związanych z matematyką umiejętności w działalności naukowej i zawodowej są niezwykle ważne, szczególnie w epoce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. (źródło: PAP)

W związku z powyższym uczniowie z klas: Vb, Vd, VIa, VIb, VIIa, VIIc i VIIIa
ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie pod kierunkiem nauczycieli – Joanny Graczyk, Katarzyny Stachurskiej i Katarzyny Szadkowskiej, podsumowali Rok Matematyki. Pokłosiem ich działań było wykonanie tematycznych lapbooków. Ich bohaterami byli właśnie polscy matematycy, którzy osiągali ogromne sukcesy i skutecznie przyczyniali się do rozwoju „królowej nauk”. Stąd nie dziwi fakt, że ich sylwetki są znane i szanowane dotąd na całym świecie. Wielu z nich bowiem cieszyło się już za życia ogromnym uznaniem za poświęcenie swojej wiedzy i umiejętności dla dobra szeroko pojętego ogółu.

W tym miejscu warto dodać, że nasi uczniowie z ogromnym zaangażowaniem, opierając się o własną wyobraźnię, przygotowali prace przedstawiające postaci oraz dorobek naukowy dwudziestu sześciu matematyków. Korzystając z różnych źródeł, szukając przy tym inspiracji, opracowali materiały, które w przystępny i atrakcyjny sposób opisywały zaangażowanie, i sukcesy polskich matematyków. Pomysłów na przedstawienie tematu nie brakowało – od tych bardzo poważnych, po te potraktowane z „przymrużeniem oka”. Efekty ich praktycznej aktywności zostały zaprezentowane na okolicznościowej wystawie na szkolnym korytarzu.

Autorom prac serdecznie gratulujemy inwencji twórczej i ciekawego wykonania lapbooków. Natomiast całej społeczności szkolnej bez wyjątku, życzymy wspaniałych wrażeń podczas podziwiania bardzo oryginalnych prac ich kolegów i koleżanek.

Joanna Graczyk, Katarzyna Stachurska, Katarzyna Szadkowska