„UMIEM PŁYWAĆ” 2021

22 listopada 2021 21:15

|

Katarzyna Szadkowska

Wzięli udział w ogólnopolskim programie

Przez 10 tygodni dzieci z klasy III a ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie brały czynny udział w programie „UMIEM PŁYWAĆ” 2021.

Został on w pełni sfinansowany z środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I-III w całej Polsce.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach wspomnianego wyżej programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim przyswajanie podstawowych umiejętności w tej dziedzinie, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Dodatkowo uczestnictwo w programie miało na celu zachęcenie młodych ludzi do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Nadmienić trzeba, iż dzieci z naszej szkoły z niecierpliwością czekały na kolejne wyjazdy. Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania. Pomógł też atrakcyjnie spędzić czas wolny.

Ostatnie zajęcia na basenie zostały zorganizowane w formie gier i zabaw z wykorzystaniem poznanych elementów nauki pływania. Dostarczyły one dzieciom wiele radości i niezapomnianych przeżyć. Na zakończenie wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali pamiątkowe medale.

Arleta Skibińska