UKŁON W STRONĘ EMPATII

7 listopada 2019 19:55

|

Administrator

„Żyrafa” zawitała do golińskiego „Julka”

Pokazanie całej społeczności uczniowsko -nauczycielskiej innego sposobu wyrażania swoich uczuć i potrzeb zgodnych z teorią „Porozumienia bez Przemocy” to priorytety „Tygodnia Empatii”, który w dniach od 21. do 28 października 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

Jego symbolem stała się żyrafa. Właśnie to zwierzę zdaniem Marshalla Rosenberga, ma największe serce ze wszystkich ssaków lądowych, a „Porozumienie bez Przemocy” jest właśnie językiem serca.

W trakcie szkolnego „Tygodnia Empatii” odbywały się różne wydarzenia, koordynowane przez pedagog – Agatę Wojdyńską. I tak na początku na wszystkich korytarzach w obu budynkach pojawiły się wizerunki żyrafy, zawierające empatyczne komunikaty. Z dnia na dzień, symbolicznych ssaków było coraz więcej i w innych miejscach.

Dodatkowo podczas lekcji wychowawczych, uczniowie poznali znaczenie słowa „EMPATIA”.Dowiedzieli się, jak ona się przejawia. Poznawali sposobyokazywania jej innym. Ponadto na korytarzach pojawiły się skrzynki pocztowe, do których można było wrzucić zaadresowane tzw. „dobre słowo”. Karteczki z tymi krótkimi komunikatami można było zabrać do domu i wręczyć komuś bliskiemu.

Pod koniec tygodnia specjalni posłańcy zanosili liściki „empatycznej poczty” do odbiorców, czyli uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników golińskiego „Julka”.

Dodać należy, iż w trakcie akcji w świetlicy szkolnej jej opiekunowie czytali bajki o empatii. Wyświetlana też byłaprezentacja z żyrafimi wypowiedziami przydatnymi w uczniowskich perypetiach. W bibliotece przygotowana została gazetka, przedstawiająca sposoby reagowania na różne emocje.

Pod okiem wychowawców klas uczniowie wykonali piękne plakaty z hasłem przewodnim–„EMPATIĄ”. Najmłodsi kolorowali wizerunek żyrafy, nie tylko na kartkach, ale nawet na kasztanach, które potem wręczali innym. Dzieci i młodzież uczestniczyli też w ćwiczeniach rozpoznawania uczuć, a najstarsi przedstawili w auli scenki z uczniowskiego życia, oczywiście opowiedziane językiem „Porozumienia bez Przemocy”.

Podsumowaniem wszystkich działań był „Szkolny Quiz o Empatii”.
Na platformie Kahoot młodzież sprawdzała swoją umiejętność reagowania na różne sytuacje z życia wzięte, w taki sposób, aby nie ranić innych. Liczył się refleks i oczywiście wiedza. Komisja konkursowa była mile zaskoczona poziomem przygotowania uczestników. Zwyciężyły klasy: Vc, VIc, VIIc i VIIIb, które z rąk organizatorów i dyrektor Ewy Kutnik otrzymały podczas okolicznościowego apelu zasłużone nagrody.

Kończąc, każdemu z osobna życzę, aby empatia coraz częściej „zaglądała” do NASZYCH relacji i pomagała w lepszym porozumiewaniu się. Dzięki niej możemy sprawić, że spełni się wreszcie marzenie o świecie pełnym harmonii i zgody. Jeśli chcemy się przyczyniać do budowania szczęścia i szeroko pojętej radości, ćwiczmy się w empatycznym podejściu do tych, którzy znajdują się wokół nas.

Dziękuję dyrekcji, wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu akcji.

Koordynator akcji:
pedagog - Agata Wojdyńska