Układ Słoneczny czyli the Solar System

10 grudnia 2019 15:28

|

Katarzyna Szadkowska

Układ Słoneczny czyli the Solar System

Korelacja międzyprzedmiotowa i wszechstronny rozwój ucznia to założenia projektu geograficzno–językowego realizowanego przez panie Urszulę Jeziorną i Justynę Szczot. Dzięki wspólnym działaniom geografa i anglisty szóstoklasiści mieli okazję do poznawania wszechświata wielozadaniowo i dwujęzycznie. Zdobytą wiedzę podczas lekcji geografii młodzież szkolna wykorzystała, wykonując imponujące i pomysłowe Układy Słoneczne, które służyły również do prezentacji w języku angielskim. Efektownym zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była wystawa modeli i plakatów na korytarzu szkolnym, wzbudzająca duże zainteresowanie przechodniów.

Justyna Szczot, Urszula Jeziorna