UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

9 września 2021 15:07

|

Katarzyna Szadkowska

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami o warunkach i taryfie ubezpieczenia NNW uczniów.

Podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym: [POBIERZ/ZOBACZ]

Wykaz informacji zamieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i pracowników placówek oświatowych zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: [POBIERZ/ZOBACZ]

Zakres ubezpieczenia NNW: [POBIERZ/ZOBACZ]