„TYDZIEŃ Z PATRONEM - JULIUSZEM SŁOWACKIM”

21 kwietnia 2023 18:39

|

Katarzyna Szadkowska

JEGO IMIĘ ZOBOWIĄZUJE

„Tydzień z patronem - Juliuszem Słowackim”

Juliusz Słowacki – nasz wieszcz narodowy to jeden z najwybitniejszych romantyków. Jego spuścizna znana jest kolejnym pokoleniom Polaków od ponad 170 lat.

To właśnie ten poeta od 1 czerwca 1974 r. patronuje Szkole Podstawowej w Golinie, co tym bardziej zobowiązuje jej społeczność do szacunku i wiernej pamięci o jego życiu oraz twórczości.

W związku z powyższym dla przypomnienia osoby i dorobku literackiego dziewiętnastowiecznego dramaturga, uczniowie pod kierunkiem polonistów: Karoliny Kulczak, Pauliny Kubsik, Beaty Staszak-Kopeć, Przemysława Ciesielskiego (koordynator działań) oraz współpracujących nauczycieli Beaty Matczak, Justyny Szczot, Marka Wendta, wychowawców oddziałów przedszkolnych i klas młodszych, realizowali założenia okolicznościowego projektu: „Tydzień z patronem - Juliuszem Słowackim”.

Od 17 do 21 kwietnia 2023 r. społeczność szkolna wzięła udział w kilku, bardzo ciekawych w swojej formie i przebiegu inicjatywach.

Zadania uczniów, w zależności od poziomu klasowego, wiązały się z: kolorowaniem bądź ozdabianiem portretów wieszcza, wykonaniem tematycznych plakatów, folderów, krzyżówek, prezentacji multimedialnych oraz czytaniem fragmentów jego utworów.

Dodatkowo akcjami towarzyszącymi wspomnianym działaniom były: okolicznościowa wystawa, konkurs wokalny - muzyczne karaoke pt. „Poezja patrona w śpiewie wyrażona” i happening „Żywe inicjały patrona – JS” przy współudziale wicedyrektora Jana Kasprzaka, Małgorzaty Drukały i koordynatora projektu.

Klamrami spinającymi poszczególne przedsięwzięcia były okolicznościowe pogadanki dla młodszych uczniów oraz lekcje języka polskiego o życiu i twórczości patrona w kl. IV-VIII.

Wspomniany wyżej projekt był pierwszorzędnym przykładem dobrych praktyk. Co najważniejsze, przysłużył się przypomnieniu postaci i spuścizny Juliusza Słowackiego oraz kultywowaniu tradycji golińskiej szkoły podstawowej, której ów niezapomniany romantyk patronuje od blisko 50 lat.

Przemysław Ciesielski

fot. Kamil Strajch, różni autorzy