TURNIEJ WIEDZY O ZAWODACH DLA KLAS ÓSMYCH

2 czerwca 2023 10:55

|

Katarzyna Szadkowska

Turniej wiedzy o zawodach dla klas ósmych

W dniu 31 maja 2023 r. 5- osobowe drużyny klas ósmych ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie rywalizowały między sobą w turnieju wiedzy o zawodach. Celem rywalizacji było:

  • zachęcanie uczniów do aktywnego budowania własnej kariery zawodowej,
  • poznanie i pogłębienie wiadomości na temat różnych grup zawodowych i zawodów,
  • pobudzenie aktywności i kreatywności,
  • inspirowanie do planowania własnej kariery zawodowej,
  • tworzenie listu motywacyjnego,
  • zaznajomienie się z zasadami rozmowy kwalifikacyjnej.

Turniej składał się z dwóch części.

W ramach rywalizacji uczniowie rozwiązywali „Test wiedzy o zawodach”, który zawierał 42 pytania (32 zamknięte i 10 otwartych). Pracując z nim, wykazali się wiedzą o zawodach takich jak: grafolog, cyrulik, ludwisarz, fototechnik, spedytor, florysta. Przy okazji poszerzyli wiadomości o tym, czym zajmuje się: kaletnik, programista IT, tyfloinformatyk, biotechnolog, webmaster, barista, groomer, zdun, bartnik, gastrolog czy teksturator. Ponadto orientowali się, gdzie można spotkać: suflera, doula, arborystę czy liczmena. Poznali priorytety istotne przy kreowaniu własnego wizerunku i planowaniu własnej ścieżki edukacyjnej.

Nie zabrakło też próby uszeregowania kolejności działań niezbędnych do założenia sklepiku szkolnego czy też czynności koniecznych do wykonania podczas starania się o pracę. Tworzyli listy motywacyjne, poznawali zasady przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Ewa Wróbel

fot. wykonane aparatem pozyskanym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.