TANIEC ROZWIJA I ROZWESELA

6 marca 2020 15:01

|

Katarzyna Szadkowska

Dance ma sens

Od kilku lat „Gminny Przegląd Tańca” gromadzi w auli Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie młodych fascynatów różnych form choreograficznych. Właśnie to cyklicznie odbywające się wydarzenie, stwarza doskonałą okazję do zaprezentowania szerszemu gremium swoich zdolności.

5 marca 2020 r. swoje umiejętności pokazali przedstawiciele: Szkoły Podstawowej im. Marii Curie – Skłodowskiej w Przyjmie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie oraz milusińscy z Przedszkola „Baśniowy Dworek”
w Golinie.

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom taneczny w myśl przewodniego hasła: „Na rockową nutę”. Bez wyjątku wywarły one ogromne wrażenie na publiczności, w tym na: Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Annie Kapturskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego Ewie Kutnik, Przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechu Wojdyńskim oraz Wicedyrektorze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego Janie Kasprzaku oraz przybyłych rodzicach. W podzięce za występy wszystkie grupy otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz praktyczne upominki.

Zgodnie z zamysłem organizatorek 11. przeglądu: Agnieszki Dobrowolskiej, Żanety Wilant, Małgorzaty Iwińskiej i Justyny Dzieran we współpracy z Justyną Szczot (oprawa muzyczna), Kornelią Topor – Pustelnik, Lilianą Czajkowską, Dorotą Staszak, Robertem Iwińskim i Romualdem Przybylskim, tego typu impreza miała służyć rozwijaniu zdolności tanecznych oraz promowaniu indywidualnych umiejętności w środowisku lokalnym. Zamierzone cele zostały osiągnięte, a znakomite humory przy dobrej zabawie udzieliły się wszystkim – zarówno uczestnikom jak i publiczności.

Przemysław Ciesielski

***

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie zakupu nagród i upominków dla uczestników „Gminnego Przeglądu Tańca’ 2020”.

Organizatorki