SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

27 listopada 2023 19:58

|

Katarzyna Szadkowska

27 listopada uczniowie klas VI wraz z wychowawcami uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzili druhowie OSP Golina - Dominik Kapuściński oraz Wojciech Kaczyński z pomocą Pauliny Sławskiej z Młodzieżowej Sekcji. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z podstawowymi czynnościami, jakie należy podjąć, by uratować komuś życie, wykonywali ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach oraz obsługiwali defibrylator.

Szkolenie zakończyły słowa podziękowania z ust pani wicedyrektor Justyny Sieczkowskiej i pana wicedyrektora Jana Kasprzaka. Uczniowie zaś swą wdzięczność wyrazili gromkimi brawami.

Nie ma cenniejszej wiedzy, niż ta, jak uratować życie drugiego człowieka. Miejmy odwagę podejmować działania – nie robiąc nic, wyrządzimy większą krzywdę.

Paulina Kubsik