#„SZKOŁA PAMIĘTA”

12 listopada 2019 15:45

|

Katarzyna Szadkowska

Nie zapomnieli…

Porządkowanie grobów osób zasłużonych i tych bezimiennych, odwiedzanie często opuszczonych miejsc pamięci, organizowanie zbiórek kwiatów czy zniczy, wspieranie działalności organizacji opiekujących się polskimi cmentarzami - to działania, które zostały zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach akcji „Szkoła Pamięta”.

29 października 2019 r. przyłączyła się do niej klasa VIc z golińskiego „Julka” wraz z wychowawczynią Agnieszką Sołtysiak.

W ramach lokalnej inicjatywy uczniowie uporządkowali bezimienny i opuszczony grób na cmentarzu parafialnym, zapalili znicze. Oddali też cześć Nieznanym Żołnierzom.

W ten szczególny sposób VIc wyraziła szacunek i pamięć wobec tych, którzy odeszli, pozostawiając po sobie pewien wachlarz różnych historii…

Agnieszka Sołtysiak