Super zabawa

23 lutego 2020 14:46

|

Katarzyna Szadkowska

Na koniec karnawału…

21 lutego 2020 roku młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie tanecznym krokiem żegnali karnawał. Tego dnia każdy mógł się przebrać w strój swojego ulubieńca, założyć kolorową maskę lub niezwykłe nakrycie głowy. Na przerwach można było potańczyć i posłuchać wyskokowej muzyki. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwał tzw. Mały Samorząd Uczniowski (sekcja I) z budynku A wraz z opiekunami: Aleksandrą Bukowską, Żanetą Wilant oraz Justyną Dzieran.

Aleksandra Bukowska