STYPENDIUM BURMISTRZA GOLINY

18 czerwca 2021 16:33

|

Katarzyna Szadkowska

DRODZY PAŃSTWO !

Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Burmistrza Goliny.
Stypendium przyznawane będzie uczniom klas  IV – VIII szkoły podstawowej za bardzo dobre wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia szkolne.

Wniosek o stypendium, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu, wraz załącznikami, składać należy do dyrektora szkoły do dnia 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania stypendium zawiera REGULAMIN.