SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

21 września 2022 16:14

|

Katarzyna Szadkowska

Wszystkie śmieci są nasze!

Wobec ogromu bezrefleksyjnego śmiecenia w naturze w tym roku czas powiedzieć głośno: „Wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze; te porzucone przez człowieka w naturze i te przez niego posprzątane. Innych na naszej planecie nie ma”. Tą właśnie myślą przewodnią organizatorzy „Sprzątania Świata” zamanifestowali oficjalnie hasło tegorocznej 29. edycji tego wydarzenia, czyli „Wszystkie śmieci są nasze!”. Tym sposobem chcieli dotrzeć do wszystkich tych, którzy zanieczyszczają środowisko na różne sposoby.

Jak co roku, w akcję „Sprzątania Świata” włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. W ramach obchodów, uczniowie dobrali specjalne ubrania w kolorze zielonym, wykonali plakaty przedstawiające „Przyjaciela Przyrody”. Sprzątali też przyszkolny teren oraz pobliski park. Przygotowali również oryginalne w swojej formie ekologiczne drzewka. Zwieńczeniem cyklu akcji przeprowadzonych od 19. do 21 września 2022 r. było wzięcie udziału w okolicznościowym happeningu na placu apelowym, którego celem było ułożenie „żywego napisu” EKO.

Wspomniane działania koordynowane przez nauczycieli - Agnieszkę Sołtysiak, Anetę Nowak i Urszulę Jeziorną współpracujących w ramach przedsięwzięcia z: Arletą Skibińską, Lilianą Czajkowską, Justyną Dzieran, praktykantką Oliwią Nowak, Kamilem Strajchem oraz Przemysławem Ciesielskim stanowiły doskonałą formę propagowania proekologicznych zachowań i właściwego rozumienia istoty gospodarki odpadami w myśl hasła tegorocznej akcji: „Wszystkie śmieci są nasze!”.

Przemysław Ciesielski
fot. happeningu Kamil Strajch
Źródło: https://naszaziemia.pl/ssp2022/

film