SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

17 września 2021 20:25

|

Katarzyna Szadkowska

Myślę, więc nie śmiecę!

Akcja „Sprzątanie Świata” odbywa się niezmiennie od 28 lat w trzeci weekend września. Stanowi wspólną, powszechną lekcję poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Chodzi w niej przede wszystkim o niewyrzucanie śmieci do lasu, na plażę, do rzeki, jeziora czy morza. Nie ulega bowiem wątpliwości, że odpady porzucone w naturze to nie tylko zagrożenie dla bioróżnorodności, ale i dla naszego zdrowia.

Jak co roku, w akcję „Sprzątanie Świata” włączyła się również społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie. W ramach obchodów, dyrekcja w obecności młodzieży posadziła drzewka – symbol czystego środowiska. Ponadto starsi uczniowie szczególnie na ten dzień dobrali ubrania w kolorze zielonym i niebieskim. Dodatkowo przygotowali tematyczne plakaty z ekologicznymi hasłami.

Natomiast najmłodsi uczniowie malowali kredą na chodnikach symbole „Przyjaciela przyrody”.

Zwieńczeniem całej akcji było sprzątanie przyszkolnego terenu.

Wspomniane działania koordynowane przez nauczycieli Agnieszkę Sołtysiak i Anetę Nowak, współpracujących w ramach przedsięwzięcia z Przemysławem Ciesielskim, stanowiły doskonałą formę propagowania proekologicznych zachowań i właściwego rozumienia istoty gospodarki odpadami w myśl hasła tegorocznej akcji: „Myślę, więc nie śmiecę”.

Agnieszka Sołtysiak, Przemysław Ciesielski