SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

19 września 2020 15:28

|

Katarzyna Szadkowska

„NIE” dla plastików

„Sprzątanie Świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W tym roku 27. raz Fundacja „Nasza Ziemia” zorganizowała w Polsce wspomniane przedsięwzięcie. Od lat włącza się w nią aktywnie społeczność Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.

W związku z powyższym uczniowie z klas: VIa, VIIb, VIIc i VIIIc zachęceni przez nauczycieli - Agnieszkę Sołtysiak i Przemysława Ciesielskiego przygotowali okolicznościowe plakaty. Stanowiły one jedną z form propagowania proekologicznych zachowań i właściwego rozumienia istoty gospodarki odpadami w myśl hasła tegorocznej akcji: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

Przemysław Ciesielski